من تو را می خواهم ...

مـَـــטּ همــ ـانــم . . .
خـــوبـــ تمــــاشا ڪُـטּ . . . !
دختـــرے ڪہ براے دوبــاره داشتــنــت . . .
تمــامـــِ شبـــ ـ را بیــدار مـےماند . . .
و با تـ ـویــے ڪـہ نیـــستے حرف مےزند . . .
دختــرے ڪـہ . . .
دستــهایــش را در هـــم گــره مـےڪند
و زانــو میــزند لبــہ تختــش و چشمــانش را مـےبندد . . .
و تنــــهـا آرزویـــش را براے
هـــزارمیـــטּ بـــــار بـہ خُدا یـــاد آور مـےشود . . . !
خــُــــــدا هـم مثــل همیـــشــہ لبخند مے زند
از ایـــטּ ڪہ « تــــــــــــــــــــو » آرزوے همیشگے مـَــטּ بودے . . . !
بفهـــــــم لعنتے !
دارد نــــاز « تــــــــــــــــــــو » را مےڪشد . . .
زنے ڪـہ از "غــــــُـــــــــرور"
خورشـــــید هم بـہ گـرد پایش نمےرسد . . .

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
KIMIYA

خیلیییییییییییی زیبا و غم انگییییز بود![دلشکسته][گریه][گریه][گل][گل][گل]

KIMIYA

کوچیک و بزرگ نداره ، قوی و ضعیف نمیشناسه ؛ وقتی‌ غم بیاد سراغت پژمرده‌ میشی … [گل]