آهسته بیا...آهسته بیا

چیزی هم ننویس


نظر هم نگذار


همان که بخوانی بس است


من به بی محلی آدمها عادت دارم


/ 6 نظر / 12 بازدید
پسرک پاییز

قلـــه ای کـــه چـــند بار فتـــــح شـــود؛ بــــــــی شــــــک روزیـــــــ تفریحـــگاه عمومــــــی میـــشـــــــــود! مواظـــب دلــــــت بـــاش!

♥آیتین♥

قـــــــلبم این روزها ســــخت درد میکند ... کـــــــاش یک لحظه بایستد ... تا ببینم دردش چـــــیست...؟!♥

coffe16

میگویند دلتنگش نباش .... گویی میگویند ... باران خیس نباش ... [افسوس]

justtanhaiii

سـخت است ، میـدانی؟ این هـمه دل در دنیـا است که هیچـکدام بـرایم تـنگ نمیشـوند

kimiya

دلم یکمی گرف آجی