یک دختر

من یک دخترم
وقتی دلم می گیرد،
                        بشقاب ها را نمی شکنم
 

 شیشه ها را نمی شکنم
                               غرورم را نمی شکنم
         
... دل کسی را نمی شکنم
زورم به تنها چیزی که میرسد،
 
این بغض لعنتی است ...
 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مهدیه

سلام وبت بی نظیر شده عسیسم