مهربانـــــــــــــــــــــــــی.........

  • این را خوب می دانیم...
   حتی نفرت از حقارت نیز انسان را سنگدل می کند.
   حتی خشم از نابرابری نیز صدا را خشن می کند.
   آه...
   ما که می خواستیم زمین را برای مهربانی آماده کنیم،
   خود نتوانستیم مهربان باشیم.

   " برتولت برشت"

 
/ 0 نظر / 11 بازدید