هیــچکــس

بـانـــو …

بغـض ها را گاهـى باید قـورت داد ،

عاشقانـه ها را از پنجـره تـُف کـرد

و درهـا را به روىِ همـه بست …

باور کــن ؛

گاهـى ” هیــچکــس ” ارزشِ دچار شـدن را نـدارد …

/ 3 نظر / 13 بازدید

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند...!

بوی بارون

گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید، نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی، بلکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند...!

پسرک و دخترک پاییز

تمام دلخوشی ام این روزها خط خطی هایی است که بر لوح سادگی ام می نگارم شاید به این خیالم که تو گاهی فقط گاهی می آیی و میخوانی و در دل می گویی او هنوز هم دوستم دارد!