خدایا...

گفتم: خدایا از همه دلگیرم!  گفت: حتی از من؟

گفتم: خدایا دلم را ربودند. گفت:پیش از من؟

گفتم: خدایا چقدر دوری! گفت: تو یا من؟

گفتم: خدایا تنهاترینم! گفت: پس من؟

گفتم:خدایا کمک! گفت: از غیر از من؟

گفتم: خدایا دوستت دارم! گفت: بیشتر از من؟

***********************

 

گاهی خدا آنقدر صدایت را دوست دارد....

 

که سکوت می کند تا تو بارها بگویی....

 

خدای من!!!


/ 0 نظر / 4 بازدید