عاشق عاشق تر....

 

عاشق                           عاشق تر

نبود در تار و پودش           دیدی گفت عاشقه عاشق

@@@@@@@@   نبودش  @@@@@@@@@@

امشب همه جا حرف  از آسمون و مهتابه  ،  تموم خونه دیدار این خونه

فقط  خوابه ، تو که رفتی هوای  خونه تب داره ،داره  از درو دیوارش غم

عشق تو می باره،دارم می میرم از بس غصه خوردم،بیا بر گرد تا ازعشقت

نمردم،همون که فکرنمی کردی نمونده پیشت،دیدی رفت ودل ماروسوزوندش

حیات خونه دل می گه درخت هاهمه خاموشن،به جای کفتروگنجشک کلاغای

سیاه پوشن ،چراغ  خونه  خوابیده  توی  دنیای خاموشی،دیگه  ساعت رو

طاقچه شده کارش فراموشی ، شده کارش فراموشی  ،  دیگه  بارون  نمی

باره  اگر چه  ابر سیاه ، تو که  نیستی توی این خونه،دیگه  آشفته

بازاریست ، تموم  گل ها  خشکیدن مثل خار بیابون ها، دیگه  از

رنگ  و رو رفته ، کوچه و خیابون ها ،،، من گفتم و یارم گفت

گفتیم و سفر کردیم،از دشت شقایق ها،با عشق گذرکردیم

گفتم اگه من مردم ، چقدر به من وفاداری، عشقو

به فراموشی ،چند روزه تو می سپاری

گفتم که تو می دونی،سرخاک

تو می میرم ، ولی

تا لحظه مردن

نمی گیرم

دل از

 تو

/ 0 نظر / 16 بازدید