سیگار...

به من نگو سیگار نکش ...

بپرس برای کدام دردم سیگار میکشم...

بپرس اصلا چرا سیگاری شدم ...؟!

مطمئن باش اون موقع خودت برام کبریت میکشی


/ 2 نظر / 9 بازدید

من هم همینطور..............ولی ترکیدمش.......

حیف چشای نازت بارون اشک بباره .....