خداحافظ عشقم

                                                                                     

خدا جون میشه امشب تو منو بغل بگیری؟

بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیری؟

 

خدا جون میگن تو خوبی مثل مادرا میمونی... ا

گه راست میگن ببینم عشق من کجاست میدونی؟؟

 

خدا جون میشه یه کاری بکنی بخاطر من؟

آخه سخته زنده بودن من میخوام که زود بمیرم...

 

من که تقصیری نداشتم پس چرا گذاشته رفته؟؟

خداجون تو تنها هستی میدونی تنهایی سخته!!

 

واسه اون فرقی نداره زنده بودن یا مردن من.

اون میخواد که من نباشم باشه اشکالی نداره!!

 

خدا جون میخوام بمیرم تا بشم همیشه راحت

ولی عمر اون زیاد شه حتی واسه ی یه ساعت.

 

خدا جون میشه امشب تو منو بغل بگیری؟؟

بگی آروم توی گوشم دیگه وقتشه بمیری؟

/ 0 نظر / 3 بازدید