ﺷﯿﻄﻨﺖ...

ﮔﺎﻫـــــﯽ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟـــــﻢ ﻫﻮﺱ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... 

ﺍﺯ ﻫﻤـــــﺎﻥ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮎ ﺣــــــﺮﻑ ﺗﻮ ﭘﺸــﺖ ﺑﻨﺪ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮎ ﻣﯿﮕﻮﯾــــﯽ : 

ﻣﮕﻪ ﺩﺳﺘـــــﻢ ﺑﻬــــﺖ ﻧﺮﺳـــــﻪ...

/ 3 نظر / 18 بازدید
نعیم

وب قشنگی دارید تبریک به سلیقتون

پسرک پاییز

کسی که در برابر خدا زانو بزند میتواند در برابر هر کسی ایستادگی کند

kimiya

اوخخخخ چ رویایی![رویا]