لَعنَتـــــــــ

لَعنَتـــــــــ بــﮧ بَعضــــــی آهَنگـآ

بــﮧ بَعضـــــــے פֿــیـــــــآبـــونـآبــﮧ بَعضـــــــے حَــــــرفــآلَعنَتیــــــآ تــو چَنـــנ ـثــــــــآنیــــﮧآנمـــــو میبــَـــــرَטּ بــﮧ روزایــــــــے ڪـــﮧواســــــﮧ اَز بِیـــن بُرנَنِشـــــوטּ تو ذِهنِتــــــــیــــــﮧ عُمــــر "ویـــــــروטּ" شـُــנے ...

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
ساناز

خیلی قشنگ بود........ پیش منم بیا[خجالت]

ساناز

لینکت کردم[نیشخند] توهم بلینک[نیشخند]

ساناز

من لینکت کردما...... توهم اگه خاستی بلینک[نیشخند]

kimiya

پست عالییییییی بود ...![قلب][گل][گل][گل]