ستاره...

روزی ستاره آرزوهایم از آسمان پایین آمد.....
از من خواست آرزویی کنم...
ومن
تو را آرزو کردم......
ستاره آرزوها گفت :نمیشه.
گفتم :چرا؟گفت:ما تو کار جنس بنجل نیستیم!!!!!!
/ 0 نظر / 10 بازدید