دیوانه***

 

بگذار دیوانه صدایم کنند!

 

بگذار بگویند مجنون!

 

فرقی نمی کند!

 

من تمام هویت خود را

 

از زمانی که اسمم را دیگر صدا نزدی

 

از یاد برده ام!

 

.

 

.

 

من هنوز در انتظار این هستم

 

که تو از “هرگز” خود بازگردی . . .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید