در دلت میگویی: من تو را میخواهم!


روزگاری خواهد رسید...


همچنان که در آغوش دیگری خفته ای...

به یاد من...

ستاره هارا خواهی شمرد تا آرام شوی!

دلت هوایم را خواهد کرد...

به یاد خواهی آورد با هم بودن هایمان را...

به یاد خواهی آورد خنده هایم را...

به یاد خواهی آورد اشک هایم را...

مطمئنم در آن لحظه در دلت میگویی: من تو را میخواهم!/ 1 نظر / 13 بازدید
HRM23

واقعا وب خوبی دارید[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] اگر موافق لینک کردن هستید وب مارو با اسم[گل][گل][گل][گل]"اس ام اس سرای ایرانیان"[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]"www.hrm23.persianblog.ir[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] لینک کنید[گل][گل][گل][گل][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]