انسانیتــــ ـــــــ ــــــــ ـــــ

شاید اگر انسانیت هم مارک دار بود


 خیلی از آدمها به تن می کردن


/ 2 نظر / 12 بازدید
سعید

خیلی ناشایست هست همه میخوان نقش بازی کنن و خودشون نباشن

KIMIYA

واقعانم! اما مگه چیزی به نام انسانیت هم وجود داره؟[افسوس] بسیار بسیار خیلی خیلی ×فوقو لاده ×بود آجی جونم [چشمک]