شیک

به بعضیا باید گفت زیادی به تیپ و

قیافت نناز

 

 


ما به اون آدامس کوچیکا هم میگیم

شیک

خخخخخخخخخخ

/ 7 نظر / 8 بازدید
سرونازشیراز

[ماچ]

سحر

ایول خیلی باحال بود[خنده]

kimiya

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خیلی باحال بود![زبان]

پسرک و دخترک پاییز

سرد.......بی تو سر درد.... درد سر...... سر در گم....... سر به هوا ........... چقدر "سر"به سرم میگذارند دقیقه های سرد.......بی تو!