گویشـــ عاشقانه"""

گویشـــ عاشقانه درسال81:

عزیزم؟ عشقم؟  چراناراحتی قربونت برم؟


گویش عاشقانه درسال86:

عزیزم؟  عشقم؟  چراناراحتی قلبونت برم؟


گویش عاشقانه درسال91:

عجیجم؟  عجقم؟  چلانالاحتی؟  قلبونت بلم.


گویش عاشقانه درسال96:

دیبیلم؟ عولوپولو؟ بیلی بولو؟  ناتانوتوهلو!

 


یکی بیاداینومعنی کنه!!!!!!!؟

دیبیلم؟ عولوپولو؟ بیلی بولو؟ ناتانوتوهلو!

 

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
نرجس خالوئی

کم کم زبون مورچه ای هم مد میشه واقعا این چیه؟[گل]

KIMIYA

[خوشمزه][تعجب]هه هه

سحر

واااای واااای چقد خندیدم. جودی مودی[ابله][خنده] دعوا ها چه جوری شده؟؟؟؟[متفکر]