واقعا...چرا...؟؟؟؟؟؟؟

چرا وقتی کسی رو واقعا از ته دل دوست دارم ،میخواد فقط "دوست معمولی" باشیم

و

وقتی کسی رو معمولی دوس دارم عاشقم می شه؟؟!

.

.

.

خسته ام از این همه دویدن ها و نرسیدن ها..

دلم یک آرامش طوفانی می خواست نشد...

/ 0 نظر / 10 بازدید