شب آخر...

امشب شب آخره که مزاحم دلت شدم...

 خورشید فردا مال تو ببخش که عاشقت شدم...

 بدرقه لازم ندارم، خودم میرم عزیزترین...

 نذار بمونه زیر پا ، قلبمو بردار از زمین...

 دوستت دارم برای تو فقط یه حرف ساده بود...

... غافل از این که قلب من منتظر اشاره بود..

 نایت اسکین

 

/ 0 نظر / 4 بازدید