خوش به حالت!

می گویند:

خوش به حالت!

از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!

نمی دانند بعضی دردها

کمر خم می کنند، نه ابرو…!


/ 4 نظر / 11 بازدید
سحر

نازیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی .خیلی با احساس بود

kimiya

خیلی قشنگ بود آجی[گل]روزمونم مبارک![چشمک]

باران

آخ گفتی...