خُــــــداحـــــــــــافِ ظـــ...

اِلتِمــــــــاس مــــــــالِ دیـــــــــــروز بـــــــــود

مـــــــــالِ وَقتــــــــــــی بــــــود کـــــــه ســـــــاده بودم

اِمـــــــروز میـــــــــخوای بــــــری؟؟؟

هیــــــــــــــــس!!!

فَقَطــ خُــــــداحـــــــــــافِ ظـــ...
.

/ 2 نظر / 12 بازدید
nafiseh

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد [قلب]