روی همین دیوار مجازی می نویسم !

 

 

 


روی همین دیوار مجازی می نویسم ! از لج تـو . . .


از لج خـودم . . .


که حاضر نبودیم یک بار


این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !


/ 3 نظر / 16 بازدید
د...

ای داده بیدااااااااااااااد[گریه]

غریبه

زیر بارون اگر دختری رو سوار کردید جای شماره به او امنیت بدهید او را به مقصد مورد نظرش برسانید نه به مقصد مورد نظرتان !… بگذارید وقتی زن ایرانی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت میبیند احساس امنیت کند ؛ نه احساس ترس بیایید فارغ از جنسیت… کمی هم مــَــرد باشیم