جدایی...

 

به چه می خندی تو؟ 

 

به مفهوم غم انگیز جدایی؟

به چه چیز؟

 

به شکست دل من یا به پیروزی خویش ؟

به چه می خندی تو؟

 

به نگاهم که چه مستانه تو را باور کرد؟

 

یا به افسونگری چشمانت که مرا سوخت و خاکستر کرد؟

 

به چه می خندی تو؟

 

به دل ساده من می خندی که دگر تا به ابد نیز به فکر خود نیست؟ 

    خنده دار است بخند.... 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید