زیباترین قسم سهراب...

 

نه تو مى مانى و نه اندوه

و نه هیچکس از مردم این آبادى،

به حباب نگران لب یک رود قسم،

و به کوتاهى آن لحظه ى شادى که گذشت،

غصه هم میگذرد،

آنچنان که فقط خاطره اى خواهد ماند.

لحظه ها عریانند.

به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز.

نایت اسکین

/ 0 نظر / 3 بازدید