دلنوشتهــــــــــــ

آخــریـــنــــــــ

نگـــاهــــــتــــــــــــــ

را پـــــلــــــکــــــــــــــــــــــ

نـــــخــــواهـــــــــــــمـــــــــــــــــــ

زد مـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا د ا

تـــــــــــصــــــــــویـــــــــــــرتــــــــــــــــــــــــــــــــ

در چـــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــمـــــــانـــــمـــــــــــــــــــ

آواره گــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردد.

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
Rama

به سلامتی کلاه قرمزی که دلش “فقط” واسه سروناز یه جوری می شد Upam

نرگس

وبلاگ خوشملی داری[هورا][گل]